بچه ها دات آی ار

نسخه کامل: مشاعره!
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
من یه بیت شعر میگم بعدی با آخرش یه بیت میگه!
خب:
توانا بود هر که دانا بود/ز دانش دل پیر برنا بود
دوش گفتم بکند لعش لبش چاره ی من هاتف غیب نداداد که آری بکند
دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند.گل ادم بسرشتندو به پیمانه زدند
دل می رود ز دستم صاحبدلان خدا را /دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا
ای فـروغ ماه حُسن از روی رخشان شـما*******آب روی خوبی از چاه ز نخ دان شـما
Big Grin
ای نام تو بهترین سرآغاز / بی نام تو نامه کی کنم بازTongue
ز چشم من بپرس اوضاع گردون******که شب تا روز اختر می شمارم
Big Grin
ما ز یاران چشم یاری داستیم/خود غلط بود آنچه میپنداشتیمBig Grin
بِم برخوردBig Grin
مرا که از رخ او ماه در شبستان است**********کجا بود فـروغ پرستاره والـی
Big Grin
یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخورBig Grin
لینک مرجع